Het INNOVATIE.TEAM
/

Innoveren kun je leren.

 

Welkom Innovatie!

Innovatie is geen toeval. Innovatie kun je afdwingen, innoveren kun je leren. 

Vandaar dat wij, van het INNOVATIE.TEAM organisaties en bedrijven ondersteunen in het leren innoveren. Om innovatief te zijn, innovatieve producten en innovatieve diensten te ontwikkelen. 

Wij jagen graag (met jou) jullie innovatie aan. Het INNOVATIE.TEAM biedt hulp bij innovatie.

Wat is eigenlijk innovatie? 

MKBservicedesk.nl heeft het over: 'Letterlijk betekent innovatie ‘vernieuwing’. In de praktijk blijkt de definitie van innovatie niet zo eenduidig. Veel ondernemers denken bij innovatie nog steeds aan nieuwe uitvindingen, maar dat is niet terecht. Als je een product of proces verbetert, innoveer je al'. 

Wikipedia.com stelt: 'Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden'.

Wat ons betreft is innovatie wat jullie er onder verstaan. En dat vernieuwen minder ver gaat dan innovatie.  

Onze ervaring bewijst dat innoveren te leren is. 

Ten behoeve van eenmalige oplossingen (een concreet nieuw product of dienst) op een scrum achtige manier of als structurele inbedding in jullie organisatie en bedrijfsvoering. Voor innovatie in de zorg, innovatie in leisure, innovatie in de bouw of innovatie in retail, het Innovatie.Team kan met jou aan de slag om innovatieve producten, diensten en processen vorm te geven.

Innovatie gebeurt in onze ogen natuurlijk vanuit de klant (of de gast of de cliënt) maar zeker ook vanuit de kern- of merkwaarden van de organisatie of het bedrijf. Dat is wat ons betreft dus ook (na de diagnose) de eerste stap op weg naar innovatie binnen jullie organisatie. 

Vanuit die diagnose van jezelf ontstaan al mooie uitgangspunten voor innovatie. Innovatieve ideeën komen al snel naar boven als je met Het Innovatie.Team aan de slag gaat. Want anders denken (of andersom denken) over je eigen organisatie en je eigen prestaties opent een hele nieuwe wereld aan innovatieve mogelijkheden. 

Zo stimuleren we ook innovatie in het onderwijs, door bij de basis te beginnen. Door de leerling of student centraal te stellen en ons af te vragen hoe nu wordt lesgegeven en hoe daar op wordt gereageerd, door docenten, ouders/verzorgers en leerlingen/studenten. De ideeën kunnen zonder begrenzing in middelen of tijd naar voren worden gebracht. En altijd zonder aanziens des persoons. 

Want het uitgangspunt is samen beter worden, samen een leuke en betekenisvolle toekomst ontwikkelen.