Het INNOVATIE.TEAM
/

Gisteren kunnen we niet veranderen, morgen wel.

 

Welkom Innovatie!

Innovatie is geen toeval. Innovatie kun je afdwingen, innoveren kun je leren. 

Vandaar dat wij, van het INNOVATIE.TEAM organisaties en bedrijven ondersteunen in het leren innoveren. Wij jagen graag (met jou) jullie innovatie aan. Het INNOVATIE.TEAM biedt hulp bij innovatie.

Wat is eigenlijk innovatie? MKBservicedesk.nl heeft het over: 'Letterlijk betekent innovatie ‘vernieuwing’. In de praktijk blijkt de definitie van innovatie niet zo eenduidig. Veel ondernemers denken bij innovatie nog steeds aan nieuwe uitvindingen, maar dat is niet terecht. Als je een product of proces verbetert, innoveer je al'. 

Wikipedia.com stelt: 'Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden'.

Wat ons betreft is innovatie wat jullie er onder verstaan. En dat vernieuwen minder ver gaat dan innovatie.  

Onze ervaring bewijst dat innoveren te leren is. Ten behoeve van eenmalige oplossingen (een concreet nieuw product of dienst) op een scrum achtige manier of als structurele inbedding in jullie organisatie en bedrijfsvoering. 

Innovatie gebeurt in onze ogen natuurlijk vanuit de klant (gast, cliënt) maar zeker ook vanuit de kern- of merkwaarden van de organisatie of het bedrijf. Dat is wat ons betreft dus ook (na de diagnose) de eerste stap op weg naar innovatie binnen jullie organisatie.